Meclis İlanları
Eylül 2016
İ L A N

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince 2016 yılı Eylül Meclis Toplantısını yapmak üzere 01/09/2016 Perşembe günü saat 15.00’da Belediyemiz Meclis salonunda toplanacaktır.

Şükrü KARABACAK
Belediye Başkanı


MECLİS PROGRAMI:
Açılış-yoklama
B- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.
C- Temmuz ayı I. Birleşimin I. Oturumuna ait tutanak özetlerinin okunup görüşülmesi.
D- Gündeme alınmak istenen önergeler ve izin taleplerinin değerlendirilmesi.

GÜNDEM MADDELERİ :

MÜDÜRLÜKTEN GELEN EVRAKLAR :

1- Mali Hizmetler Müdürlüğünden gelen 2017 yılı Performans Programı ile ilgili yazının okunup görüşülmesi.
2- Mali Hizmetler Müdürlüğünden gelen 2017 Tahmini Bütçesi ile ilgili yazının okunup görüşülmesi.
3- Mali Hizmetler Müdürlüğünden gelen 2017 yılı Gelir Tarifesi ile ilgili yazının okunup görüşülmesi.
4- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden gelen Memur Dolu Kadro Cetveli ile ilgili yazının okunup görüşülmesi.
5- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden gelen 5. Uluslararası Yarı Maraton ve Ödülleri ile ilgili yazının
okunup görüşülmesi.
6- İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden gelen Belediye’ ye ait “Sosyal Tesislerin Organizasyon Ücretleri” ile ilgili yazının okunup görüşülmesi.
7- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen “Otopark Yönetmeliği İlki ve Esasları Hükümleri Uygulanamaz” hükmünün uygulanması ile ilgili yazının okunup görüşülmesi.
8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen “Konut Alan Kullanımına Sahip Parsellerde Asma Kat Yapılabilir” hükmünün uygulanması ile ilgili yazının okunup görüşülmesi.
9- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen 29L-1A pafta 405 ada ve 5-6-7 nolu parsel hakkındaki plan tadilatı ile ilgili yazının okunup görüşülmesi.