Meclis İlanları
Temmuz 2016
İ L A N

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince 2016 yılı Temmuz ayı Meclis Toplantısını yapmak üzere 01/07/2016 Cuma günü saat 10.00’da Belediyemiz Meclis salonunda toplanacaktır.

Şükrü KARABACAK
Belediye BaşkanıMECLİS PROGRAMI:

A- Açılış-yoklama
B- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.
C- Haziran Ayı Meclis Toplantısının I. Birleşimin I.Oturumuna ait tutanak özetlerinin görüşülmesi.
D-Gündeme alınmak istenen önergeler ve izin taleplerinin değerlendirilmesi.


GÜNDEM MADDELERİ :

KOMİSYON RAPORLARI

Plan Bütçe Komisyon Raporunun okunup Görüşülmesi (Bütçe Ek Ödeneği)
Hukuk Komisyon Raporunun okunup Görüşülmesi.(Disiplin Amirleri Yönetmeliği)
3- İmar Komisyon Raporunun Okunup Görüşülmesi.