Meclis İlanları
Mayıs 2016
İ L A N

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince 2016 yılı Mayıs ayı Meclis Toplantısını yapmak üzere 03/05/2016 Salı günü saat 15.00’da Belediyemiz Meclis salonunda toplanacaktır.

Şükrü KARABACAK
Belediye Başkanı

GÜNDEM MADDELERİ :

MÜDÜRLÜKTEN GELEN EVRAKLAR


1- Mali Hizmetler Müdürlüğünden gelen 2015 Yılı Kesin Hesapla ilgili ile ilgili yazının okunup görüşülmesi.

2- Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden gelen Taşınmaz Devri (2008 ada 1 parsel) ile ilgili yazının okunup görüşülmesi.

3- Mali Hizmetler Müdürlüğünden gelen Ödenek Aktarması (Temizlik İşlerin Müdürlüğünden- Fen İşleri Müdürlüğüne) ile ilgili yazının okunup görüşülmesi.

KOMİSYON RAPORLARI

4- İmar Komisyon Raporlarının Okunup Görüşülmesi.