Meclis İlanları
Mart 2016
İ L A N

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince 2016 yılı Mart Meclis Toplantısını yapmak üzere 01/03/2016 Salı günü saat 15.00’da Belediyemiz Meclis salonunda toplanacaktır.

Şükrü KARABACAK
Belediye Başkanı


MECLİS PROGRAMI:
A. Açılış-yoklama
B- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.
C- Şubat ayı I. Birleşim meclis toplantısına ait tutanak özetlerinin okunup görüşülmesi.
D- Gündeme alınmak istenen önergeler ve izin taleplerinin değerlendirilmesi.

GÜNDEM MADDELERİ :

MÜDÜRLÜKTEN GELEN EVRAKLAR:
1. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden gelen “Darıca Belediyesi Eğitim Spor Kulübüne Nakdi Yardım” yapılması ile ilgili yazının okunup görüşülmesi.
2. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden gelen Sporculara Ödül Verilmesi ile ilgili yazının okunup görüşülmesi.
3. Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden gelen “ Çataldağ Mesire Yerinin Kiralanması için Bel. Bşk. Ve Encümene Yetki verilmesi” ile ilgili yazının okunup görüşülmesi.

KOMİSYON RAPORLARI
1. İmar Komisyon Raporunun okunup görüşülmesi.