Meclis İlanları
Mayıs 2018

İ L A N

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince; 2018 yılı

Mayıs Meclis Toplantısını yapmak üzere 03/05/2018 Perşembe günü saat 15:00'da

Belediyemiz Meclis Salonunda toplanacaktır.

Şükrü KARABACAK

Belediye Başkanı

 

MECLİS PROGRAMI

A- Açılış - Yoklama

B- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

C- Nisan ayı meclis tutanak özetlerinin okunup görüşülmesi.

D- Gündeme alınmak istenen önergeler ve izin taleplerinin değerlendirilmesi.

 

MÜDÜRLÜKTEN GELEN EVRAKLAR

1-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen Plan Tadilatı İşlemleri ile ilgili yazının okunup

görüşülmesi.

2-Mali Hizmetler Müdürlüğünden gelen Kesin Hesap Çalışmaları ile ilgili yazının okunup

görüşülmesi.

3-Mali Hizmetler Müdürlüğünden gelen Ödenek Aktarması ile ilgili yazının okunup

görüşülmesi.

4-Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden gelen Belediyeye Ait Taşınmazların Kiraya Verilmesi

ile ilgili yazının okunup görüşülmesi.

 

KOMİSYON RAPORLARI

5- İmar Komisyon Raporunun Okunup Görüşülmesi

6- Plan Bütçe Komisyon Raporunun Okunup Görüşülmesi