Meclis İlanları
Nisan 2018

İLAN

 

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince; 2018 yılı Nisan ayı Meclis Toplantısını yapmak üzere  03/04/2018 Salı günü saat 15:00 da Belediyemiz Meclis Salonunda toplanacaktır. 

Şükrü KARABACAK

Belediye Başkanı

 

MECLİS PROGRAMI:

      A- Açılış-yoklama

      B- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

      C- Mart ayı meclis toplantısına ait tutanak özetlerinin okunup görüşülmesi.

      D- Gündeme alınmak istenen önergeler ve izin taleplerinin değerlendirilmesi.

 

     MÜDÜRLÜKTEN GELEN EVRAKLAR    

 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nden gelen “ Kadro Değişikliği ” ile ilgili yazının okunup görüşülmesi.
 • İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nden gelen “ Sözleşmeli Personel Ücretleri” ile ilgili yazının okunup görüşülmesi.
 • Fen İşler Müdürlüğü’nden gelen “ Kapalı Semt Pazarı Yapım İşi için Belediye Başkanına yetki verilmesi ” ile ilgili yazının okunup görüşülmesi.
 • İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen gelir tarifesindeki “Plankote Harcının” yeniden değerlendirilmesi ile ilgili yazının okunup görüşülmesi.
 • Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden gelen Belediyemize ait arsa (978 ada 2 par. 521 m2- 296 ada 15 par. 380 m2)  satış işlemleri için “Belediye Encümeni ve Belediye Başkanına Yetki Verilmesi” ile ilgili yazının okunup görüşülmesi.
 • Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden gelen Belediyeye ait “1529  ada 10 (361 m2) taşınmaz ile Doğal TOPAL’ a ait 1532 ada 21 parsel nolu taşınmazın takas ile ilgili yazının okunup görüşülmesi.
 • Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden gelen “Eğitim Spor Kulübündeki Sporcu ve Antrenörlere Ödül Verilmesi” ile ilgili yazının okunup görüşülmesi.
 • Yazı İşleri Müdürlüğünden gelen Encümen Üye Seçimi ile ilgili yazının okunup görüşülmesi.
 • uvre ve a Cemiyeti Z"eres Kültür merkezinde bulunan Sergi Salonuna  " Yazı İşleri Müdürlüğünden gelen İhtisas Komisyon Üyelerinin seçilmesi ile ilgili yazının

           okunup görüşülmesi.

 1. a) İmar Komisyon Üyelerinin Seçilmesi.
 2. b) Plan ve Bütçe Komisyon Üyelerinin Seçilmesi.
 3. c) Hukuk Komisyon Üyelerinin Seçilmesi.
 4. d) Çevre ve Sağlık Komisyon Üyelerinin Seçilmesi.

     10 - Yazı İşleri Müdürlüğünden gelen 2017 Mali Yılı İdari Faaliyet Raporunun okunup  görüşülmesi.

     11 - Yazı İşleri Müdürlüğünden gelen Denetim Komisyon Raporları hakkında meclise bilgi verilmesi.