Meclis İlanları
Mart 2018

İ L A N

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince; 2018 yılı
Mart ayı Meclis Toplantısını yapmak üzere 0103/2018 Perşembe günü, saat 15:00' da
Belediyemiz Meclis Salonunda toplanacaktır.

Şükrü KARABACAK
Belediye Başkanı

MECLİS PROGRAMI
A- Açılış - Yoklama
B- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.
C- Şubat ayı meclis tutanak özetlerinin okunup görüşülmesi.
D- Gündeme alınmak istenen önergeler ve izin taleplerinin değerlendirilmesi.

MÜDÜRLÜKTEN GELEN EVRAKLAR
1-Yazı İşleri Müdürlüğünden gelen “Parka İsim Verilmesi” ile ilgili yazının okunup
görüşülmesi.
2-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden gelen “Memur Dolu Kadro Değişikliği” ile
ilgili yazının okunup görüşülmesi.
3-Mali Hizmetler Müdürlüğünden gelen " Darıca Kent İnşaat Anonim Şirketinin
Belediyemiz Adına Bağış Yapılması" ile ilgili yazının okunup görüşülmesi.
4- Mali Hizmetler Müdürlüğünden gelen " Darıca Kent İnşaat Anonim Şirketine Sermaye
Aktarımı Yapılması" ile ilgili yazının okunup görüşülmesi.
5- Mali Hizmetler Müdürlüğünden gelen " Borçlandırma Yetkisi" ile ilgili yazının okunup
görüşülmesi.


KOMİSYON RAPORLARI
6- İmar Komisyon Raporunun Okunup Görüşülmesi.