Meclis İlanları
Ocak 2018

İ L A N

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince 2018 yılı Ocak
Meclis Toplantısını yapmak üzere 04/01/2018 Perşembe günü saat 15.00’da Belediyemiz Meclis
salonunda toplanacaktır.

Şükrü KARABACAK

Belediye Başkanı

MECLİS PROGRAMI:
A- Açılış-yoklama
B- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.
C- Aralık ayı meclis toplantısının I. Oturumunun I. Birleşimine ait tutanak özetlerinin okunup görüşülmesi.
D- Gündeme alınmak istenen önergeler ve izin taleplerinin değerlendirilmesi.


MÜDÜRLÜKTEN GELEN EVRAKLAR
1- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nden gelen 2018 yılı Geçici İşçi Vizeleri ile ilgili
yazının okunup görüşülmesi.
2- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nden gelen Memur Kadro İptal İhdas Cetvelleri ile
ilgili yazının okunup görüşülmesi
3- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nden gelen 2018 Sözleşmeli Personel Ücretlerinin
belirlenmesi ile ilgili yazının okunup görüşülmesi..
4- Yazı İşleri Müdürlüğü’nden gelen, 2018 Yılı Oturum Ücretlerinin Belirlenmesi ile ilgili
yazının okunup görüşülmesi.
5- Yazı İşleri Müdürlüğü’nden gelen 2018 Yılı Meclis Üyesi olan Belediye Başkan Yardımcısı
Ücretlerinin Belirlenmesi ile ilgili yazının okunup görüşülmesi.
6- Zabıta Müdürlüğü’nden gelen, 2018 Yılı Zabıta Mesai Ücretlerinin Belirlenmesi ile ilgili
yazının okunup görüşülmesi.
7- Zabıta Müdürlüğü’nden gelen Oto ve Halı Yıkama Yerleri ile ilgili yazının okunup
görüşülmesi.
8- Yazı İşleri Müdürlüğü’nden gelen Denetim Komisyon Üyelerinin Seçilmesi ile ilgili yazının
okunup görüşülmesi.


KOMİSYON RAPORLARI
9- Hukuk Komisyon Raporunun okunup görüşülmesi. (Yönetmelikler hk.)
10- Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun okunup görüşülmesi. (Ağaç dikim Ücretleri hk.)
11 -İmar Komisyon Raporunun okunup görüşülmesi. (İtirazlar hk.)