Meclis İlanları
Aralık 2017

İ  L  A  N

                Belediye  Meclisi  5393  Sayılı  Belediye  Kanununun  20. Maddesi gereğince 2017 yılı Aralık ayı Meclis Toplantısını yapmak üzere 05/ 12/ 2017 tarihinde Salı günü saat 15.00’da Belediyemiz meclis salonunda toplanacaktır.

Şükrü KARABACAK

Belediye Başkanı   

                                                                                         

     MECLİS PROGRAMI:

      A- Açılış-yoklama

      B- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.

      C- Kasım ayı meclis tutanak özetlerinin okunup görüşülmesi.

      D- Gündeme alınmak istenen önergeler ve izin taleplerinin değerlendirilmesi.

 

     MÜDÜRLÜKTEN GELEN EVRAKLAR:

 

Yazı İşleri Müdürlüğü’nden gelen  “Çalışma Yönetmelikleri” ile ilgili yazının okunup görüşülmesi.

Park Bahçeler Müdürlüğünden gelen “2018 Yılı Gelir Tarifesinde Düzenleme Talebi” ile ilgili yazının okunup görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen  “ Revizyon Uygulama İmar Planı İtirazları” ile ilgili yazının okunup görüşülmesi.

 

    KOMİSYON RAPORLARI:

Plan Bütçe Komisyon Raporunun Okunup Görüşülmesi.     

a)2018 Yılı Nikah Ücretleri.

b)Sosyal Tesislerin Menü Fiyatları.