Meclis İlanları
Kasım 2017

İ L A N


Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince 2017 yılı Kasım ayı Meclis Toplantısını yapmak üzere 02/ 11/ 2017 tarihinde Perşembe günü saat 15.00’da Belediyemiz meclis salonunda toplanacaktır.


Şükrü KARABACAK
Belediye Başkanı

 


MECLİS PROGRAMI:
A- Açılış-yoklama
B- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.
C- Ekim ayı meclis tutanak özetlerinin okunup görüşülmesi.
D- Gündeme alınmak istenen önergeler ve izin taleplerinin değerlendirilmesi.

MÜDÜRLÜKTEN GELEN EVRAKLAR:

Yazı İşleri Müdürlüğü’nden gelen Evlendirme Memurluğuna ait 2018 Yılı Nikah Ücretleri ile ilgili yazının okunup görüşülmesi.
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nden gelen “ Sosyal Tesislerin Menü Fiyatlarının Belirlenmesi” ile ilgili yazının okunup görüşülmesi.

KOMİSYON RAPORLARI:
Plan Bütçe Komisyon Raporunun Okunup Görüşülmesi.
“Sosyal Tesislerin Organizasyon Ücretleri”
4-İmar Komisyon Raporunun okunup görüşülmesi.
“29K-2C Pafta, 1103 ada 12 ve 1094 ada 14 parsel”