Meclis İlanları
Ekim 2017

İ L A N

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince 2017 yılı Ekim ayı Meclis Toplantısını yapmak üzere 03/ 10/ 2017 tarihinde Salı günü saat 15.00’da Belediyemiz meclis salonunda toplanacaktır.

Şükrü KARABACAK
Belediye Başkanı


MECLİS PROGRAMI:
A- Açılış-yoklama
B- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.
C- Eylül ayı meclis tutanak özetlerinin okunup görüşülmesi.
D- Gündeme alınmak istenen önergeler ve izin taleplerinin değerlendirilmesi.

MÜDÜRLÜKTEN GELEN EVRAKLAR:

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nden gelen “Sözleşmeli Personel Ücretleri” ile ilgili yazının okunup görüşülmesi.

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden gelen“ Bilgi İşlem Müdürlüğünden Özel Kalem Müdürlüğüne Ödenek Aktarması” ile ilgili yazının okunup görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden gelen “29K-2C Pafta, 1103 ada 12 ve 1094 ada 14 parsel” ile ilgili plan tadilatı hakkındaki yazının okunup görüşülmesi.

İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nden gelen “Sosyal Tesislerin Organizasyon Ücretleri” ile ilgili yazının okunup görüşülmesi.

KOMİSYON RAPORLARI:
Plan Bütçe Komisyon Raporunun Okunup Görüşülmesi.
2018 Yılı Performans Programı.
2018 Yılı Gelir Tarifesi.
2018 Yılı Bütçesi.