Meclis İlanları
Ağustos 2017

İ L A N

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince 2017 yılı
Ağustos ayı Meclis Toplantısını yapmak üzere 03/ 08/ 2017 tarihinde Perşembe günü saat 15.00’da Belediyemiz meclis salonunda toplanacaktır.

Şükrü KARABACAK
Belediye Başkanı


MECLİS PROGRAMI:

A- Açılış-yoklama
B- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.
C- Temmuz ayı meclis tutanak özetlerinin okunup görüşülmesi.
D- Gündeme alınmak istenen önergeler ve izin taleplerinin değerlendirilmesi.

MÜDÜRLÜKTEN GELEN EVRAKLAR:

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden gelen “Memur Dolu Kadro İptal- İhdası Cetvelleri” ile ilgili yazının okunup görüşülmesi.
Mali Hizmetler Müdürlüğünden gelen “Ödenek Aktarması ” ile ilgili yazının okunup görüşülmesi.
Mali Hizmetler Müdürlüğünden gelen “2015-2019 yıllarını Kapsayan Stratejik Planın Güncellenmesi” ile ilgili yazının okunup görüşülmesi.

KOMİSYON RAPORLARI:

Hukuk Komisyon Raporunun okunup görüşülmesi. (Hukuk İşleri Müdürlüğü Yönetmelik)
İmar Komisyon Raporunun Okunup Görüşülmesi.