Meclis İlanları
Şubat 2016
İ L A N

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince 2016 yılı Şubat Meclis Toplantısını yapmak üzere 02/02/2016 Salı günü saat 15.00’da Belediyemiz Meclis salonunda toplanacaktır.

Şükrü KARABACAK
Belediye Başkanı


MECLİS PROGRAMI:
A. Açılış-yoklama
B- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.
C- Ocak ayı I. Birleşim meclis toplantısına ait tutanak özetlerinin okunup görüşülmesi.
D- Gündeme alınmak istenen önergeler ve izin taleplerinin değerlendirilmesi.

GÜNDEM MADDELERİ :

MÜDÜRLÜKTEN GELEN EVRAKLAR:
1. Fen İşleri Müdürlüğü’nden gelen Büyükşehir Belediyesinden Bedelsiz Araç Devri ile ilgili yazının okunup görüşülmesi.
2. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nden gelen memur Boş Kadro İptal İhdas Cetvelleri ile ilgili yazının okunup görüşülmesi.
3. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden gelen Plan Tadilatları ile ilgili yazıların okunup görüşülmesi.
a) Yat Limanı ve Rekreasyon Alım Amaçlı ve Revizyon Uygulama İmar Planı
b) Plan Notlarına İlave Yapılması.

KOMİSYON RAPORLARI
1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun okunup görüşülmesi.
a)Oturum Ücretlerinin Belirlenmesi.
b)Meclis Üyesi Olan Başkan Yardımcısı Ücretlerinin Belirlenmesi.
c)Darıca Belediyesi Sosyal Tesislerine ait Ücret Tarifeleri.
1. Hukuk ve Plan Bütçe Komisyon Raporunun okunup görüşülmesi
Satış ve Kiralama Hakkında Yetki
6 - İmar Komisyon Raporlarının okunup görüşülmesi.