Meclis İlanları
Temmuz 2017

İ L A N


Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince 2017 yılı Temmuz ayı Meclis Toplantısını yapmak üzere 06/ 07/ 2017 tarihinde Perşembe günü saat 15.00’da Belediyemiz meclis salonunda toplanacaktır.

Orhan KIZKUN
Belediye Başkan V.


MECLİS PROGRAMI:
A- Açılış-yoklama
B- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.
C- Haziran ayı meclis tutanak özetlerinin okunup görüşülmesi.
D- Gündeme alınmak istenen önergeler ve izin taleplerinin değerlendirilmesi.

MÜDÜRLÜKTEN GELEN EVRAKLAR:

Hukuk İşleri Müdürlüğü’nden gelen “ Yönetmeliğin Güncellenmesi ” ile ilgili yazının okunup görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden gelen “ 29 K-2A parsel 1065 ada 4-6-7-9 parsel, 1070 ada 1 ve 2 nolu parsellerin plan tadilatı ” ile ilgili yazının okunup görüşülmesi.

KOMİSYON RAPORLARI:
İmar Komisyon Raporunun Okunup Görüşülmesi.