Meclis İlanları
Haziran 2017
İ L A N

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. Maddesi gereğince 2017 yılı Haziran ayı Meclis Toplantısını yapmak üzere 01/ 06/ 2017 tarihinde Perşembe günü saat 15.00’da Belediyemiz meclis salonunda toplanacaktır.

Şükrü KARABACAK
Belediye Başkanı


MECLİS PROGRAMI:

A- Açılış-yoklama
B- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.
C- Mayıs ayı II. Birleşime ait tutanak özetlerinin okunup görüşülmesi.
D- Gündeme alınmak istenen önergeler ve izin taleplerinin değerlendirilmesi.

MÜDÜRLÜKTEN GELEN EVRAKLAR:

Yazı İşleri Müdürlüğü’nden gelen “Kardeş Kent (Çukurkuyu Belediyesi) ” ile ilgili yazının okunup görüşülmesi.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden gelen “ Kaymakamlığa Kömür Stok Yeri Tahsisi ” ile
ilgili yazının okunup görüşülmesi.

Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden gelen “ Çataldağı Mesire Alanının Kiralanması ” ile ilgili yazının okunup görüşülmesi.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden gelen “5224,7159,10571, ve 7414 nolu parsellerin plan tadilatı ” ile ilgili yazının okunup görüşülmesi.