Meclis İlanları
Mayıs 2017

İ L A N

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince 2017 yılı Mayıs ayı Meclis Toplantısını yapmak üzere 03/05/2017 Çarşamba günü saat 15.00’da Belediyemiz Meclis salonunda toplanacaktır.

Şükrü KARABACAK
Belediye Başkanı

MECLİS PROGRAMI:
A- Açılış-yoklama
B- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.
C- Nisan ayı meclis toplantısına ait tutanak özetlerinin okunup görüşülmesi.
D- Gündeme alınmak istenen önergeler ve izin taleplerinin değerlendirilmesi.

MÜDÜRLÜKTEN GELEN EVRAKLAR
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nden gelen “Memur Dolu Kadro İptal ve İhdas Cetvelleri” ile ilgili yazının okunup görüşülmesi.
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nden gelen “Sözleşmeli Personel Ücretleri” ile ilgili yazının okunup görüşülmesi.
Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden gelen “2016 Yılı Kesin Hesap” ile ilgili yazının okunup görüşülmesi.

KOMİSYON RAPORLARI
4- İmar Komisyon Raporunun Okunup Görüşülmesi.