Meclis İlanları
Nisan 2017

İ L A N


Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince 2017 yılı Nisan ayı Meclis Toplantısını yapmak üzere 04/04/2017 Salı günü saat 15.00’da Belediyemiz Meclis salonunda toplanacaktır.

Şükrü KARABACAK
Belediye Başkanı

MECLİS PROGRAMI:
A- Açılış-yoklama
B- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.
C- Mart ayı meclis toplantısına ait tutanak özetlerinin okunup görüşülmesi.
D- Gündeme alınmak istenen önergeler ve izin taleplerinin değerlendirilmesi.

MÜDÜRLÜKTEN GELEN EVRAKLAR

MECLİS PROGRAMI:
A- Açılış-yoklama
B- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.
C- Mart ayı meclis toplantısına ait tutanak özetlerinin okunup görüşülmesi.
D- Gündeme alınmak istenen önergeler ve izin taleplerinin değerlendirilmesi.
MÜDÜRLÜKTEN GELEN EVRAKLAR
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden gelen Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezinde bulunan Sergi Salonuna “Şehit Mustafa CAMBAZ” isminin verilmesi ile ilgili yazının okunup görüşülmesi.
Yazı İşleri Müdürlüğü’nden gelen Osmangazi Mahalle Konağına “Şehit Onbaşı Zafer TUYGUN” isminin verilmesi ile ilgili yazının okunup görüşülmesi.
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nden gelen “ Darıca Belediyesi ile İlim Yayma Cemiyeti arasında işbirliği protokolü yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesi ” ile ilgili yazının okunup görüşülmesi.
Yazı İşleri Müdürlüğünden gelen Encümen Üye Seçimi ile ilgili yazının okunup görüşülmesi.
Yazı İşleri Müdürlüğünden gelen İhtisas Komisyon Üyelerinin seçilmesi ile ilgili yazının
okunup görüşülmesi.
a) İmar Komisyon Üyelerinin Seçilmesi.
b) Plan ve Bütçe Komisyon Üyelerinin Seçilmesi.
c) Hukuk Komisyon Üyelerinin Seçilmesi.
d) Çevre ve Sağlık Komisyon Üyelerinin Seçilmesi.
6 - Yazı İşleri Müdürlüğünden gelen 2016 Mali Yılı İdari Faaliyet Raporunun okunup
görüşülmesi.
7 - Yazı İşleri Müdürlüğünden gelen Denetim Komisyon Raporları hakkında meclise bilgi
verilmesi.

KOMİSYON RAPORLARI
8- İmar Komisyon Raporunun Okunup Görüşülmesi.