Meclis İlanları
Şubat 2017

İ L A N

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince 2017 yılı Şubat Meclis Toplantısını yapmak üzere 02/02/2017 Perşembe günü saat 15.00’da Belediyemiz Meclis salonunda toplanacaktır.

Şükrü KARABACAK
Belediye Başkanı

MECLİS PROGRAMI:
A- Açılış-yoklama
B- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.
C- Ocak ayı meclis toplantısının I. Oturumunun I. Birleşimine ait tutanak özetlerinin okunup görüşülmesi.
D- Gündeme alınmak istenen önergeler ve izin taleplerinin değerlendirilmesi.

MÜDÜRLÜKTEN GELEN EVRAKLAR
1. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden gelen “ Borçlanma” ile ilgili yazının okunup görüşülmesi.
2. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden gelen “Borçlanma ile ilgili Belediye Başkanına yetki verilmesi” hakkındaki yazının okunup görüşülmesi.
3. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden gelen Kadastro Çalışmaları Yenileme Çalışması için Bilir Kişi Seçimi ile ilgili yazının okunup görüşülmesi.
4. Emlak İstimlak Müdürlüğü’nden gelen “ Yalı Mah. 5447 nolu parselde bulunan Sosyal Tesis ve Çay Bahçesinin Kiralanması” ile ilgili yazının okunup görüşülmesi.
5. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden gelen Bayramoğlu, Emek ve Osmangazi Mahalleleri sınırları dahilin de imar plan revizyonu ile ilgili yazının okunup görüşülmesi.

KOMİSYON RAPORLARI
1. Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun okunup görüşülmesi.
a) Meclis-Encümen-Komisyon Oturum Ücretlerinin Belirlenmesi,
b) Meclis Üyesi olan Belediye Başkan Yardımcısı Ücretlerinin Belirlenmesi
c) Zabıta Mesai Ücretlerinin Belirlenmesi.
1. İmar Komisyon Raporunun okunup görüşülmesi.