Meclis İlanları
Aralık 2016

İ L A N

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince 2016 yılı Aralık ayı meclis toplantısını yapmak üzere 06/12/2016 Salı günü saat 15.00’da Belediyemiz Meclis salonunda toplanacaktır.

Şükrü KARABACAK
Belediye Başkanı

MECLİS PROGRAMI:

Açılış-yoklama
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması. Kasım ayı meclis toplantısı I. birleşimin I. oturumuna ait tutanak özetlerinin okunup görüşülmesi. Gündeme alınmak istenen önergeler ve izin taleplerinin değerlendirilmesi.

GÜNDEM MADDELERİ :
MÜDÜRLÜKTEN GELEN EVRAKLAR:

Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden gelen Fen İşleri Müdürlüğünden Zabıta Müdürlüğüne yapılacak olan 750,000,00-tl lik “Ödenek Aktarması” ile ilgili yazının okunup görüşülmesi.
Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden gelen “Borçlanma Yetkisi” ile ilgili yazının okunup görüşülmesi.
İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nden gelen ““Belediyeye ait Sosyal Tesis Menü Ücret Tarifeleri” ile ilgili yazının okunup görüşülmesi.
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden gelen “Kalepark Sosyal Tesisleri ve Çay Bahçesinin Kiralanması “ hakkında karar alınması ile ilgili yazının okunup görüşülmesi.
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden gelen 1338 ada 20 parsel, 223 ada 3 parsel, 278 ada 9,1548 ada 7 parsel bulunan taşınmazların satışı hakkında karar alınması ile ilgili yazının okunup görüşülmesi.
Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden gelen 2125 ada 3 parselde bulunan “Hastane Binasının Kiralanması “ hakkında karar alınması ile ilgili yazının okunup görüşülmesi. İ
mar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen 30K-1B/1C/1D/2A/2D-3A/4A/4B pafta, 2014 ada 1 parsel, 2033/1- 2037/1- 2038 /1- 2039/1- 2040/1- 2041/1- 2043/1- 2044/1- 2045/1- 046/1-2047/1- 2048/1- 2049/1- 2359/3 parseller ile ilgili plan tadilatı hakkındaki yazının okunup görüşülmesi.

KOMİSYON RAPORLARI:

8- İmar Komisyon Raporlarının okunup görüşülmesi.