Meclis İlanları
Ekim 2016
İ L A N

Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesi gereğince 2016 yılı Ekim Meclis Toplantısını yapmak üzere 04/10/2016 Salı günü saat 15.00’da Belediyemiz Meclis salonunda toplanacaktır.

Şükrü KARABACAK
Belediye Başkanı

MECLİS PROGRAMI:
Açılış-yoklama
B- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması.
C- Eylül ayı I. Birleşimin I. Oturumuna ait tutanak özetlerinin okunup görüşülmesi.
D- Gündeme alınmak istenen önergeler ve izin taleplerinin değerlendirilmesi.

GÜNDEM MADDELERİ :
MÜDÜRLÜKTEN GELEN EVRAKLAR :

1-Yazı İşleri Müdürlüğünden gelen “Park İsimleri” ile ilgili yazının okunup görüşülmesi.
2-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden gelen “28L1D Pafta,7159-10571-7414 nolu parsellerin Plan tadilatı ile ilgili yazının okunup görüşülmesi.

KOMİSYON RAPORLARI:
PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORLARI
3) 2017 Yılı Performans Programı
4) 2017 Yılı Tahmini Bütçesi
5) 2017 Yılı Gelir Tarifesi
6) Sosyal Tesislerin Organizasyon Ücretleri

HUKUK VE İMAR KOMİSYON RAPORLARI
7- “Otopark Yönetmeliği İlki ve Esasları Hükümleri Uygulanamaz” hükmünün uygulanması.

İMAR KOMİSYON RAPORLARI:
8) Konut Alan Kullanımına Sahip Parsellerde Asma Kat Yapılabilir” hükmünün uygulanması
9) 29L-1A pafta 405 ada ve 5-6-7 nolu parsel hakkındaki plan tadilatı