Kurumsal
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
Tüm personelin özlük işlerini yürütmek, İdari işlerin takip ve kontrolünü yapmak,5393 sayılı Belediye Kanununu,4857 Sayılı iş Kanunu,657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,5510 sayılı kanun,6111 sayılı kanun ve diğer ilgili Kanunlar, Genelgeler ve Yönetmelikler çerçevesinde Belediyemizin personel ve eğitim ile ilgili iş ve işlemlerinin yürütülmesi ile görevlidir.