Kurumsal
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Belediyemiz sınırları içerisinde yapılmakta olan inşaatlara İmar Kanunu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği hükümleri gereğince onay vermek. Belediyemizden talep edilen imar durumu, plankote, zemin durumu, tevhit, ifraz, yola terk geçit hakkı tesisi, kamulaştırma işlemleri, emsal raporlarının kontrolü ve düzenlenmesi plan tadilatlarının meclise ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesine sevk işlemleri yapılmaktadır