Kurumsal
Hukuk İşleri Müdürlüğü
Belediyemiz kamu tüzel kişiliğinin tüm hukuksal sorunlarına,kendisine Belediye Başkanı tarafından verilen vekaletnamedeki sınırlar ve yürürlükteki yasalar çerçevesinde çözümler getirmekle yükümlü bulunmaktadır.