Kurumsal
Fen İşleri Müdürlüğü
İlçemiz ile ilgili her türlü etüd,plan,proje,alt ve üst yapı sosyal donatı alanları,spor ve çocuk oyun grupları yapılması; keşif ve ihale dosyalarının hazırlanması,takibi,imar planlarına uygun yeni yollar açılması, mevcut yolların bakım ve onarımının yapılması işleri yürütülür. AYKOME kararlarının uygulanması,hafriyat işlerinin takip edilmesi,vatandaştan istek ve şikayetlerinin karşılanması, belediye sınırları içerisinde imar planlarında yeşil alan olarak ayrılan yerlerin park bahçe ve oyun alanı olarak halkın kullanımına sunulması işlerini yürütür.