Kurumsal
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Belediyemize ait olan taşınmazların kayıtlarını düzenli tutmak, bunlarla ilgili bilgi ve belgeleri arşivlemek, Taşınmazlara ait satış, kiralama, ecri misil ve işgaliye gibi işlemleri ilgili mevzuatlar gereğince yapmak 2942 sayılı kamulaştırma kanununa göre kamulaştırma yapmak Belediyemiz sınırları dahilinde bulunan arsa ve arazilerin kıymet takdirlerini yapmak, vatandaşların vermiş oldukları dilekçeler ile gelen resmi evrakları en kısa sürede cevaplandırmak ve bunlarla ilgili bilgi, belge rapor düzenlemek.