Kurumsal
Yapı ve Kontrol Müdürlüğü
Darıca İlçesi sınırları içerisinde her türlü inşai faaliyetin 3194 sayılı İmar Kanununa, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğine, ruhsat ve eki projesine uygun olarak yapılmasını denetlemektedir ve her türlü ruhsatsız yapılaşmayı engellemektedir.