Kurumsal
Temizlik İşleri Müdürlüğü
Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Çevre Kanunu ve ilgili diğer mevzuat dahilinde İlçemiz Temizlik hizmetlerinin yapılması ve çevre koruma ve kontrolü ile ilgili işlerin yürütülmesi görevlerini ifa eder. Belediye sınırları dahilinde kaynak israfını önlemek ve çevrenin korunmasına yönelik Geri Dönüşüm çalışmalarını yapar.