Kurumsal
Park ve Bahçeler Müdürlüğü
Kentsel yeşil alanların kurulması, geliştirilmesi ve işletilmesi işlevlerini yürütmektedir. Çağdaş bir belediye olmanın esası, oluşturulan park ve oyun alanları ile çevrenin daha iyi bir görünüm almasını sağlamakla birlikte, bölgede yaşayan halkın ziksel gereksinimlerine karşılık vermesine dayanmaktadır.Belediyemizde, oluşturulan park ve oyun alanlarının ortak paylaşımı ile bir kent kültürü oluşmasını sağlayacaktır.