Kurumsal
Özel Kalem Müdürlüğü
Belediye Başkanının günlük haftalık program akışlarını oluşturmak, resmi ve özel yazışmaları, her türlü protokol ve tören işleri, randevular, ziyaretler, davetler, gelen misa rleri karşılamak, ağırlamak, uğurlamak, milli ve dini bayramlarla ilgili hizmetleri yürütmek, randevu talepleri dışında kişisel ve kurumsal sorunları aktarmak amacıyla gelen yazılı sözlü veya e-posta ile Başkanlık Makamına intikal ettirilen talep ve şikayetlerin çözüme kavuşturulmasında ilgili birimlere sorunları aktararak sonuçlarını takip etmek, sonuçları hakkında ilgililere bilgi verilmesi sağlamaktır