ANASAYFA
DARICA
BAŞKAN
KURUMSAL
HABERLER
ETKİNLİKLER
FOTOĞRAF GALERİ
VİDEO GALERİ
PROJELER
HİZMETLER
BAŞVURULAR
DÖKÜMANLAR
BİZE ULAŞIN
İLETİŞİM
E-BELEDİYE
HİZMETLER
İmar ve Şh. Hizmetleri
Kültürel Hizmetler
Sağlık Hizmetleri
Kent-Çevre Hizmetleri
Sosyal Hizmetler
Nikah İşlemleri
Eğitim Hizmetleri
Ulaşım Hizmetleri
Teknolojik Hizmetler
Spor Hizmetleri
HİZMETLER
İmar ve Zemin Durumu Evrakları

İmar ve Zemin Durumu Evrakları

 • Tapu senedi
 • Tahsilat Makbuzu
 • Aplikasyon Krokisi ( Röperli Kroki)
 • Harçlardan Muafiyet Yazısı
 • Vekaletname

Plankote Evrakları

-Plankote (Kot Kesit Rölevesi) 2 adet

Emsal Raporu Evrakları

 • Hali Hazır Durum Krokisi

Zemin Etüdü Evrakları

 • Sondaja Dayalı Zemin ve Temel etüd Raporu

Tevhit – İfraz- Yola Terk Evrakları

 • Kroki
 • Tapu senedi
 • Değişiklik Haritaları Yapım ve Kontrol Bilgileri
 • Kadastro Değişiklik Beyannamesi
 • Vekaletname
 • Muvafakatname
 • Aplikasyon Krokisi ( Röperli Kroki)

Avan Proje Onayı Evrakları

 • Görüş Sorma Yazısı ( Sedaştan )
 • Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu ( Yıkım Ruhsatı- Yerinde bina var ise)
 • Vekaletname
 • Proje – Mimari
 • Muvafakatname
 • Asansör avan projesi
 • Taahhütname

Yıkım Ruhsatı Evrakları

 • Tapu Senedi
 • Fotoğraf (4 cephe )
 • Yıkılacak Bina Bilgileri ( Form )
 • Taahhütname – Fenni Mesul
 • Taahhütname – Müteahhit
 • Nüfus Yerleşim Belgesi ( ikametgah )- Müteaahhit
 • Sözleşme ( Mal Sahibi - Müteahhit)
 • Müteahhit Faaliyet Belgesi
 • Müteahhit Vergi Levhası
 • Tesisat Kesim Yapıldı Yazısı ( Doğlagaz )
 • Tesisat Kesim Yapıldı Yazısı ( Su)
 • Tesisat Kesim Yapıldı Yazısı ( Elektrik )
 • Kübaj Hesabı
 • Bina Boştur Yazısı ( Muhtarlıktan)
 • Vekaletname
 • Tahsilat Makbuzu

YIKIM Ruhsatı ( Riskli Yapı) Evrakları

 • Tapu Senedi
 • Fotoğraf (4 cephe )
 • Yıkılacak Bina Bilgileri ( Form )
 • Taahhütname – Fenni Mesul
 • Taahhütname – Müteahhit
 • Nüfus Yerleşim Belgesi ( ikametgah )- Müteaahhit
 • Sözleşme ( Mal Sahibi - Müteahhit)
 • Müteahhit Faaliyet Belgesi
 • Müteahhit Vergi Levhası
 • Tesisat Kesim Yapıldı Yazısı ( Doğlagaz )
 • Tesisat Kesim Yapıldı Yazısı ( Su)
 • Tesisat Kesim Yapıldı Yazısı ( Elektrik )
 • Kübaj Hesabı
 • Bina Boştur Yazısı ( Muhtarlıktan)
 • Vekaletname
 • Tahsilat Makbuzu
 • Harçlardan Muafiyet Yazısı
 • Çevre ve Şehircilikten Riskli Yapı Yazısı

 

Yapı Ruhsatı ( Yeni Yapı ) Evrakları

 • Banka Dekontu ( Yapı Denetim )
 • Muvafakatname
 • Taahhütname ( Parsel Tecavüz )
 • Sicil Durum Belgesi – Mimari Proje Müellif Taahhütnamesi
 • Sicil Durum Belgesi – Statik Proje Müellif Taahhütnamesi
 • Sicil Durum Belgesi – Makine Proje Müellif Taahhütnamesi
 • Sicil Durum Belgesi – Elektrik Proje Müellif Taahhütnamesi
 • Sicil Durum Belgesi – Zemin Etüd (Jeoloji-Jeofizik-İnaşaat Müh ) Proje Müellif Taahhütnamesi
 • Sicil Durum Belgesi – Harita Mühendisi Proje Müellif Taahhütnamesi
 • Şantiye Şefliği Hizmet Sözleşmesi
 • Sicil Durum Belgesi – Mimari Proje Müellif Taahhütnamesi
 • Nüfus Yerleşim Belgesi ( İkametgah ) – Ş.Şefi
 • Diploma – Ş.Şefi
 • Taahhütname – Müteaahhit
 • İnşaat Yapım Sözleşmesi
 • Taahhütname – Müteaahhit ( Mal Sahibi-Müteahhit Aynı ise Noterden )
 • Müteahhit Faaliyet Belgesi
 • Müteahhit Vergi Levhası
 • İmza Sirküleri
 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Müteahhit Sorgulama ( Yambis)
 • İçme Suyu ve Kanalizasyon Durum Belgesi ( İSU dan )
 • Görüş Sorma Yazısı ( Sedaş tan )
 • Yapı Aplikasyon Krokisi
 • Yapıya İlişkin Bilgi Formu ( YİBF)
 • Yapı Denetim Taahhütnamesi
 • Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi
 • Yapı Denetim İzin Belgesi
 • Denetçi Belgesi – Mimari
 • Denetçi Belgesi – Statik
 • Denetçi Belgesi – Makine
 • Denetçi Belgesi - Elektrik
 • Nüfus Yerleşim Belgesi ( İkametgah ) – Yardımcı Kontrol Elemanları
 • Proje Kontrol Formları ( Mimari-Statik-Makine-Elektrik)

 

 

Plan Tadilat Evrakları

o Kadastral Pafta (1/1000 Ölçekli, 1 Takım)

o Mevcut Nazım İmar Planı1 (1/5000 Ölçekli, 1 Takım)

o Mevcut Uygulama İmar Planı1 (1/1000 Ölçekli, 1 Takım)

o Mevcut Arazi Kullanım Paftası (1/1000 Ölçekli, 1 Takım)

o Bilgi Plan2 (1/1000 Ölçekli, 1 Takım)

o Teklif Plan (1/1000 Ölçekli, 5 Takım)

o Plan Açıklama Raporu (5 Takım)

o Mülkiyet gösterir belge (Varsa Tapu fotokopisi-Tapu Tescil vb. - 1 Takım)

o Muvafakatname ve/veya Vekâletname (Gerekiyorsa-1 Takım)

o Kurum ve/veya Kuruluş görüşleri (Gerekiyorsa -1 Takım)

o Sayısal veriler3 (1 Adet, .NCZ formatında)

 

Açıklamalar:

1 Mevcut İmar Planlarında Plan tadilat sınırları işlenecektir

2 Bilgi Plan Paftaları renkli ve sınırları gösterir şekilde istenmektir.

3 Cd içinde Plan değişikliğine ait

o Kadastral Pafta(1/1000 Ölçekli),

o Mevcut İmar Planları(1/5000 ve 1/1000 Ölçekli),

o Mevcut Arazi Kullanım Paftası(1/1000 Ölçekli),

o Öneri İmar Planları (1/1000 Ölçekli, Tadilat Sınırları işlenmiş olarak)

o Plan Açıklama Raporu (Mekânsal Planlar yapım yönetmeliği 9. Maddesine göre)

istenmektektir.

* Pafta anahtarları paftaların üzerine ayırt edilebilecek şekilde işaretlenecektir.

* Hat tipleri, kalınlıkları, tabaka yapıları mevcut plana uygun olarak düzenlenmiş şekilde istenmektir.

* Sunumların, dosyalı ve düzenli yapılması istenmektedir.

 

 

NOT: Mimar , İnşaat Müh, Makine Müh,Elektrik Müh,Jeoloji Müh, Jeofizik Müh, Harita Müh Büro Tescil ( Oda Kaydı ) ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesine Kayıtlı olması gerekmektedir.

 

Yapılacak İş ve İşlemlere ait Harç ve Ücretler tarifesi 2019 Gelir tarifesinde mevcuttur.