Hizmetler
NİKAH İÇİN GEREKLİ OLAN İŞLEMLER

NİKAH İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAK LİSTESİ

1 -Çiftler TC. Nüfus cüzdanlarıyla (Daha önce boşanma, ölüm varsa nüfus cüzdanlarına işlenmiş son medeni halleri yazılı olacak.)1.adet nüfus cüzdan fotokopileri.

2-Son altı ay içerisinde çekilmiş 5'er adet vesikalık fotoğrafla, beraber müracaat  edecekler. (fotokopi kabul edilmez.)

3-Çiftler aile hekimlerinden(4721, 1593, 123-124 maddelerin yazılı olduğu Evlendirme Yönetmeliği'nin 14-15 maddesine uygun)  Evlenme sağlık raporu alınacak.(özellikle fotoğrafın üzerine kaşe -imza yaptırılacak)

4-Kızlık soyadını kullanmak isteyen bayanlar müracaat sırasında soyadı dilekçesi vereceklerdir.

5-Mal Rejimi sözleşmesi varsa evraklarını teslim etmeleri gerekmektedir.

 

NOT: EVLENECEK ÇİFTERDEN BİR TANESİNİN İKAMETGÂHININ DARICA SINIRLARI İÇERSİNDE OLMASI ZORUNLUDUR.

 

REŞİT OLMAYANLAR

1- 18 yaşını bitirmiş olanlar kendi başına evlenebilir.

2- 17 yaşını bitirmiş olanlar da anne, baba muvafakat imzaları nikâh memurluğumuzda,  anne baba gelememe durumlarında, muvafakat name noterden alınacak.(Anne- baba ölmüş, boşanmış veya vasi durumunda iseler Nüfus Müdürlüğünden vukuatlı nüfus kayıt örneği getirilecek.)

3-16 yaşını bitirmiş olanlar aile mahkemesinden kesinleşmiş evlenmeye izin kararı ile evlenebilirler.

 

BOŞANMIŞVE DUL OLAN BAYANLAR

1 - Boşanmış ve Dul olan bayanlar, boşanma ve ölüm tarihinden itibaren 10 ay (300 gün) boşanma nüfusa işlendikten sonra (10 ay) evlenemezler.

2 - 10 ay evlenme yasağını kaldırmak için, kesinleşmiş mahkeme kararı alınacak.

 

YABANCI EVLİLİKLERDE GEREKLİ OLAN EVRAKLAR

1 - Avrupa Ülke Vatandaşları kendi ülkelerinden çok dilli evlenme ehliyet belgesi ve doğum sicil raporu alacak,

(Türkçeye çevrilmiş, Noter tasdikli) 3 adet fotokopisi olacak.

2 - Diğer Ülke vatandaşları, ülkelerinden bekârlık belgesi alıp (Medeni hali açıkça yazılacak, Doğum sicil belgesi  

Apostil vurulacak, Anne-baba isimleri olacak, çeviriler noter tasdikli olacak) yâda Başkonsolosluklarından Bekârlık

Belgesi alacak(anne-baba adı-medeni hali yazılı olacak)Türkçe tercümeli onaylı, İstanbul kaymakamlıklarınca

tasdikli olup, 4 adet fotokopisi olacak. Ankara'da konsolosluğu olan Dışişleri Bakanlığınca onaylanacak. 4 adet

fotokopisi olacak. İkamet tezkeresi süresi bitmemiş olacak.

3-Vize tarihi geçmemiş, Pasaportun 4 adet fotokopisi olacak.

4- Evlenen kişi Türkçe bilmiyorsa yeminli tercüman getirilecek

5-Yabancı ve TC vatandaşı olan çifte vatandaşlık halinde, T.C. vatandaşı olarak nikâh akdi yapılır.

NOT

1 -Evraklarını tamamlamış çiftler birlikte müracaat ederek nikâh akdi için gün alacaklar. Aile cüzdanı ücreti

nikâh günü memurluğumuzda tahsil edilir.

2-NİKÂH GÜNÜ İKİ ŞAHİTLE GELİNECEK

18 yaşını doldurmuş, (Şahitlerin T.C. Kimlik no Yazılı Nüfus

cüzdanları olacak.) , Anne-baba şahit olamaz.

3-Hafta sonu düğün salonlarında,  diğer mahallerde nikâh isteyen çiftler önceden nikâh tarihlerini bildirmeleri ve evraklarını teslim etmeleri gerekmektedir.

4-Evrakların geçerlilik süresi 6 aydır.

5-Saat 16:00 'dan sonra nikah kıyılmaz, saat 16.30'dan sonra başvuru ve Evlenme İzin belgesi işlemleri yapılmaz.

 

DARICA BELEDİYESİ EVLENDİRME MEMURLUĞU