Haber
ALT İŞVEREN ÇALIŞANLARIN DİKKATİNE
ALT İŞVEREN ÇALIŞANLARIN DİKKATİNE

24/12/2017 tarih ve 30280 sayılı resmi gazete ile yayımlanan 696 sayılı KHK ile 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı resmi gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan işçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı KHK nin geçici 23 ve 24 üncü maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslara İlişkin Tebliğin 39. Maddesine istinaden yapılmış olan Sözlü Sınav Sonuç Listesi aşağıda belirtilmiştir. 
NOT : Sınav Sonuçları ile ilgili ilan tebligat yerine geçmekte olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.


Tarih: 13.03.2018