Haber
ALT İŞVEREN ÇALIŞANLARIMIZIN DİKKATİNE
ALT İŞVEREN ÇALIŞANLARIMIZIN DİKKATİNE

•          24/12/2017 tarih ve 30280 sayılı resmi gazete ile yayımlanan 696 sayılı KHK ile 01/01/2018 tarih ve 30288 sayılı resmi gazete ile yayımlanan Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 Üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul Ve Esaslara İlişkin Tebliğin 33. Maddesine istinaden 16.01.2018 tarih ve E.5122 sayılı Başkanlık oluru ile kurulmuş olan tespit komisyonumuz 19.01.2018 – 19.02.2018 tarihleri arasında çalışmalarını tamamlamış olup,   

•          Başvuru Sonuçları ekli listelerde yer almaktadır.
 

•          Başvuru Sonuçlarına İtiraz İçin,            
22.02.2018 Perşembe mesai bitimine kadar Kocaeli Valiliğine başvuru yapabilirsiniz.


•          Yapılan ilan Tebliğ yerine geçmekte olup kişilere özel ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.  
           
•          Başvurusu Kabul Edilenlerin Sınav Tarihi İle ilgili Bilgiler Ayrıca İnternet Sayfamızdan Duyurulacaktır.


Başvurusu Kabul Edilenler

Başvurusu Kabul Edilmeyenler

Tarih: 19.02.2018